Adopterte som ønsker kunnskap om sin biologiske bakgrunn

Adopterte som har fylt 18 år har rett til å få kunnskap om sin biologiske bakgrunn. Det er kun den adopterte selv som har rett til å få tilgang til disse opplysningene.

Det er flere instanser som har ansvaret for å gi den adopterte opplysninger om biologisk bakgrunn, avhengig av når adopsjonen skjedde. Henvendelser om biologisk bakgrunn kan rettes til Bufdir.

For å motta informasjon om biologisk bakgrunn må den adopterte henvende seg skriftlig (ikke per e-post). Med brevet må det følge bekreftet kopi av legitimasjon med bilde, for eksempel pass eller bankkort. Kopien må være bekreftet av offentlig tjenestemann eller advokat.

For norskadopterte må brevet i tillegg inneholde:

  • Den adoptertes navn og fødselsdato
  • Adoptivforeldrenes navn

For utenlandsadopterte må brevet i tillegg inneholde:

  • Den adoptertes navn og fødselsdato
  • Adoptivforeldrenes navn
  • Hvilket land man er adoptert fra
  • Hvilket år man kom til Norge
  • Hvilken adopsjonsorganisasjon som formidlet adopsjonen


Publisert: 2. desember 2009Sist oppdatert: 1. november 2010
Fikk du hjelpen du trengte?
Hva savnet du?
Brukerverifisering Bilde for brukerverifisering


 

Kontakt oss

E-post: post@bufdir.no

Telefon: 466 15 000

Telefaks: 22 98 01 06

Postadresse: Bufdir, Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Relatert innhold

ungadoptert.no