Adopsjonsforberedende kurs

Adoptivsøkere i hele landet har mulighet til å delta på adopsjonsforberedende kurs. Hensikten er å forberede adoptivforeldre slik at de står bedre rustet til å ta imot barnet. Kurset er gratis.

Vi tar i mot påmelding til kursene fortløpende.

Fra 1. februar 2015 må alle som søker om adopsjon for første gang ha gjennomført adopsjonsforberedende kurs før forhåndssamtykke til adopsjon fra utlandet kan gis.

Innhold i kurset

Adopsjonsforberedende kurs er prosessorientert, og din egen innsats er derfor avgjørende for å få et fullgodt utbytte av kurset. Formen veksler mellom innledninger, gruppediskusjoner, par-oppgaver og film. Dere vil kanskje oppleve at det stilles flere spørsmål enn det gis svar.

Første kurshelg handler først og fremst om:

  • Motiv for adopsjon
  • Barnets bakgrunn
  • Tilknytningshistorie, egen og barnets

Andre kurshelg er mer fremoverrettet, og omhandler:

  • Hentereisen og første tiden med barnet
  • Livet som adoptivfamilie
  • Ventetiden

Krav til deltagerne

For å kunne delta på adopsjonsforberedende kurs kreves det at man oppfyller lovens objektive krav til å kunne adoptere. Det betyr at man må være gift eller samboere for å kunne adoptere sammen og at alle som deltar må ha fylt 25 år.

Kursledere

Hvert kurs har to kursledere, en kvinne og en mann. Dere møter kursledere som byr på seg selv og sine erfaringer. Minst en av kurslederne har personlig erfaring enten som adoptivforelder eller som adoptert.

Tid og sted

Kurset er lagt opp som et overnattingskurs og går over to helger (lørdag formiddag til søndag ettermiddag) med ca. 4 ukers mellomrom. Alle må delta begge helger, fra kursets begynnelse til kursets slutt.

For best mulig utbytte av kurset, vil enslige deltagere fortrinnsvis bli tilbudt plass der det allerede er mer enn én enslig deltager påmeldt.

Påmelding

Påmelding til kursene tas i mot fortløpende.

Meld deg på her

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss.

Påmelding til kurs skjer fortløpende til kursene er fulltegnet. Vi tar forbehold om å måtte avlyse kurs. 

Påmelding til kurs er ikke det samme som at du har fått plass på kurs. Plass på kurs får du først når du mottar et tilbud om et konkret kurs.


Publisert: 16. november 2009Sist oppdatert: 17. februar 2015
Fikk du hjelpen du trengte?
Hva savnet du?
Brukerverifisering Bilde for brukerverifisering


 

Kontakt oss

Du kan også kontakte oss på adopsjonskurs@bufetat.no dersom du har spørsmål