BERGEN UNGDOMSSENTER

 • Forrige
  Neste
  Bergen Ungdomssenter - 1
  Bergen Ungdomssenter - 1
 • Forrige
  Neste
  Bergen Ungdomssenter - 2
  Bergen Ungdomssenter - 2
 • Forrige
  Neste
  Bergen Ungdomssenter - 3
  Bergen Ungdomssenter - 3
 • Forrige
  Neste
  Bergen Ungdomssenter - 4
  Bergen Ungdomssenter - 4
 • Forrige
  Neste
  Bergen Ungdomssenter - 5
  Bergen Ungdomssenter - 5
 • Forrige
  Neste
  Bergen Ungdomssenter - 6
  Bergen Ungdomssenter - 6

Bergen Ungdomssenter

Bergen Ungdomssenter er ein regional institusjon for ungdom mellom 14 og 18 år med alvorlege åtferdsvanskar og arbeider etter modellen Multifunksjonell behandling i institusjon og nærmiljø (MultifunC).

Behandlinga er tidsavgrensa og femnar både om eit opphald på institusjon og ein oppfølgings-periode etter utflyttinga. Målområdet for behandlinga er forutan ungdomane sjølve tilhøvet til familien, jamnaldrande og skulen. Personalet er sett saman i team med ulike oppgåver. Bergen ungdomssenter ligg på Nedre Nattland i Bergen.

Bergen Ungdomssenter har 6 døgnplassar og 6 heimebaserte.

 

Publisert: 16. november 2009Sist oppdatert: 19. juni 2014

Kontakt oss

466 19 070

55 28 98 10

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Nedre Nattland 69, 5099 Bergen

Rettigheter for deg som bor på institusjon