Gutt

Bosetting

Bufetat har ansvar for bosetting av hvert enkelt barn under 15 år.

Bufetat samarbeider om arbeidet:

  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ansvaret for å skaffe kommuneplasser for alle enslige flyktninger under 18 år, inkl. de yngste
  • Bufetat har ansvaret for konkret bosetting av enslige flyktninger under 15 år

Bufetats overordnede mål er å bosette barna under 15 år i rett kommune, med rett tiltak og innen tre måneder etter at vedtak om opphold er gjort.

Med rett kommune og rett tiltak menes den kommunen som i størst mulig grad ivaretar barnets omsorgs- og hjelpebehov, som hensyntar barnets slektforhold og som er tilpasset barnets alder.


Publisert: 3. desember 2009Sist oppdatert: 14. desember 2009
Fikk du hjelpen du trengte?
Hva savnet du?
Brukerverifisering Bilde for brukerverifisering