Skole og fritid

Vi legger tilrette for at hver enkelt ungdom skal gå på skole, jobbe og ha mulighet til å gjennomføre fritids- og sportsaktiviteter.

Nærområdet har et stort og variert tilbud av grunnskoler. Det er flere videregående skoler med særdeles godt tilbud i Asker og Bærum. Det er også tilrettelagte skoletilbud innenfor videregående skole i institusjonens nærmiljø – Holmen skole i Asker.

Det er en godt utbygd Oppfølgingstjeneste (OT) i Asker og Bærum kommune som bistår institusjonen når ungdom faller ut av skole og trenger et arbeidstreningstilbud. Kommunene Asker og Bærum gir gode arbeidsmuligheter for ungdom som trenger arbeid.

Fritidsaktiviteter

Vi har blant annet trampoline, diverse ballspill, datamaskin, tv, tv-spill, dvd, volleyballnett, bordtennis- og biljardbord og diverse materiell til å lage pynteting. Ungdommene har en pc til disposisjon med tilgang til internett.

Det er et omfattende tilbud innenfor fritidsaktiviteter, dvs. idrett, ideelle organisasjoner og fritidsklubber i nærheten av Jong.


Publisert: 11. februar 2013Sist oppdatert: 11. februar 2013
Fikk du hjelpen du trengte?
Hva savnet du?