GODE EKSEMPLER

Rekreasjonsområder med god tilgjengelighet

Universell utforming av uteområder kan være utfordrende grunnet forholdet tilrettelegging og bevaring av naturlandskapet. Vi viser gjennom eksemplene til god tilgjengelighet ved elementer og delområder, og ikke universell utforming av hele områder. Mange områder er tilrettelagt for enkelte grupper, eksempelvis rullestolbrukere.