Baderampe på Storebanken - Mandal kommune

Baderampen ligger i tilknytning til Furulunden som i 2001 fikk pris som landets best tilrettelagte friluftsområde for bevegelseshemmede. Prosjektet er utviklet i samarbeid med det kommunale rådet for funksjonshemmede, samt brukere.
Rampe ned til badeområde
Rampe ned til badeområde. Foto: Arvid Guldbrandsen, Mandal kommune.

Prosjektbeskrivelse

Baderampen ligger i tilknytning til Furulunden som i 2001 fikk pris som landets best tilrettelagte friluftsområde for bevegelseshemmede.

Anlegget benyttes av alle, enten det er eldre, barn som leker, familier eller rullestolbrukere, med og uten hjelper.

Prosess/metode

Prosjektet er utviklet i samarbeid med det kommunale rådet for funksjonshemmede, samt brukere.

Kvaliteter for økt tilgjengelighet

  • God atkomst til området med asfalterte veier
  • Asfaltert vei frem til rampen
  • Rampe konstruert slik at den tilpasser seg strandens endrende profil
  • God snusirkel på rampen
  • Doble rekkverk på rampen

Forbedringspotensial

  • Videreutvikle rampen med mer solide metallkonstruksjoner
  • Ønske om flyttbare ramper som rulles ut for å gi tilgang til strandområdet i nærheten

Erfaringer

Det er viktig å ha brukere med i planleggingen. Det betyr mye å få opp aktuelle problemstillinger allerede i planleggingsfasen.

Baderampen tas opp sent om høsten og legges ut på våren. Det må avsettes tid hvert år til å fjerne skjell og groe på den delen som ligger i vann.

I ettertid har det vist seg at enkelte komponenter i aluminiumsrampen er for svakt

dimensjonert. Stadige bevegelser i bølgene skaper tretthetsbrudd i en del av konstruksjonen.

Rampen er et populært utgangspunkt for de som bader utover ordinær badesesong.

Det kommunale rådets vurdering av anlegget

Avventer uttalelse fra Rådet for funksjonshemmede i Mandal kommune.

Prosjektopplysninger

Sted: Storebanken, Mandal kommune

Byggeår: Betongdel med baderampe 2002 Trekonstruksjoner og trapp ca 1990

Planlegger: Mandal kommune, parkvesenet

Utfører:Mandal kommune, parkvesenet,

Landskapsentreprenørene AS samt Lindlands

Smie og Mekanisk Verksted

Kostnad: 80.000,- (Betongdel og baderampe)

Finansiering: Prosjektet ble finansiert ved kommunale midler, egeninnsats og tilskudd fra Vest-Agder Fylkeskommune

Mer informasjon

Mandal kommune v/ Ann Opheim Jørgensen, e-post: ann.opheim.jorgensen@mandal.kommune.no, tlf: 38 27 30 00

Kilder og litteratur

Bildereferanse: Arvid Guldbrandsen, Mandal kommune


Publisert: 10. november 2010Sist oppdatert: 10. november 2010
Fikk du hjelpen du trengte?
Hva savnet du?
Brukerverifisering Bilde for brukerverifisering


 

Gode eksempler på bygninger og uteområder