Turvei langs Hålandsvatnet - Randaberg kommune

Turveien går rundt Hålandsvatnet og er ledd i et sammenhengende turveinett i Randaberg og Stavanger. Hålandsvatnet er et populært turområde både for Randabergs og Stavangers befolking.
Steinbelagt brygge, stoppkant, benk og bord og utsikt utover vannet.
Steinbelagt brygge, stoppkant, benk og bord og utsikt utover vannet. Foto: Ivar Harestad, Randaberg kommune.

Prosjektbeskrivelse

Turveien går rundt Hålandsvatnet og er ledd i et sammenhengende turveinett i Randaberg og Stavanger.

Hålandsvatnet er et populært turområde både for Randabergs og Stavangers befolking. Det er fugler som hekker og det er også fisk i vannet.

Turveien er ca. 3,5 km lang, med en bredde på 3 m. Det er lys langs turveien.

I 2007 ble det satt opp en gapahauk ved vannet, dette var et ønske fra en skole som benytter området i undervisningen. Inne i gapahuken er det benker langs veggen og i midten en grue for bål. Gapahuken har god tilgjengelighet, se bilder.

Turveien er skiltet, skiltene er plassert ved parkeringsplassene. Turveien er omtalt i et hefte med tittel ” kulTUR – turområder og kulturminner i Randaberg”, i tillegg er turstien tegnet inn i Sykkelkartet for Randaberg, Sola, Stavanger og Sandnes. Sistnevnte er tilgjengelig på kommunens servicetorg.

I tillegg til benk på fiskeplassen er det plassert ut benker langs turstien. Disse er av typen der benk og bord henger sammen.(se bilde rasteplass).

Prosess/metode

Reguleringsplan for området er behandlet og godkjent av Kommunestyret

Grunneierlaget (representerer alle grunneierne)

Friluftspakken (for Stavanger, Sola og Randaberg med Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen som sekretariat)

Direktoratet for Naturforvaltning (stod for grunninnløsning)

Fylkesmannen i Rogaland (i forbindelse med tiltak i strandsonen).

Kvaliteter for økt tilgjengelighet

  • To parkeringsplasser
  • Banerampe
  • Fiskeplass med sitteplasser
  • Gapahuk
  • Belyst turvei
  • Skilting

Forbedringspotensial

Stigningsforhold i to bakker, men de kan enkelt forseres med elektrisk rullestol

Erfaringer

Baderampen settes ut på våren og tas inn på høsten.

Det kommunale rådets vurdering av anlegget

Avventer tilbakemelding fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Randaberg kommune.

Prosjektopplysninger

Sted: Hålandsvatnet, Randaberg kommune

Byggeår: Belyst turvei: 2001 - 2003

Fiskeplass: ferdig 2007

Gapahuk: 2007

Planlegger: Randaberg kommune

Utfører:Belyst turvei: Byberg Maskin as

Fiskeplass: M. Byberg Maskin as

Gapahuk: Kenneth Bø og Harestad Bygg AS

Kostnad: Belyst turvei: kr 3,69 millioner

Fiskeplass: kr. 150 000

Gapahuk: kr. 120 000 (sjekk agresso)

Finansiering:

Belyst turvei:Kommunale midler, spillemidler og bompenge-midler

Fiskeplassen: SR-bank

Gapahuk: Kommunale midler

Mer informasjon

Randaberg kommune v/Jorunn Bogvik, e-post: jorunn.bogevik@randaberg.kommune.no, tlf: 51 41 41 52, mob: 902 31 636

Kilder og litteratur

Bildereferanse: Ivar Harestad, Randaberg kommune

Litteratur: Forprosjekt utarbeidet av Friluftspakken

Reguleringsplan


Publisert: 9. november 2010Sist oppdatert: 9. november 2010
Fikk du hjelpen du trengte?
Hva savnet du?
Brukerverifisering Bilde for brukerverifisering


 

Gode eksempler på bygninger og uteområder