Lysende nett rundt jordkloden

Internett

For deg som skal lage eller anskaffe tilgjengelige og brukervennlige nettsider.

Tilgang til nettet er i dag like selvfølgelig som tilgang til elektrisitet, vann og telefon. Det blir derfor stadig viktigere å sikre at alle kan utnytte mulighetene som finnes. Mange stenges ute på grunn av dårlig utformede nettsteder.

Lover og regler

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven fra 2009 gir personer med nedsatt funksjonsevne rettsvern mot diskriminering. Loven er definerer mangel på tilgjengelighet som en form for diskriminering og lovfester prinsippet om universell utforming.

Forskriften til loven ble vedtatt 1. juli 2013. Forskriften begrenserlovens virkeområde på IKT-området til netsteder og automater rettet mot allmennheten. Håndheving av loven vil kunne skje fra 1. juli 2014.

Kvalitet på nett

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) stiller krav til tilgjengelighet og innhold i Kvalitet på nett, Difi sin årlige kvalitetsvurdering av ca 700 statlige og kommunale nettsteder.

I tillegg til tilgjengelighetsprisen, deles det ut priser til årets kommunale nettsted og årets statlige nettsted. Her er lenke til artikkel om prisvinnerne for 2013.

Mange av kvalitetskriteriene fra Difi er basert på Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 fra World Wide Web Consortium (W3C).

Deltasenteret organiserte arbeidet med å lage den autoriserte norske oversettingen av WCAG 2.0

Veiledere

w3schools.com kan du lære deg å kode i HTML, XHTML, XML, CSS og andre kodespråk for nettet.

Klarspråk fra Difi og Språkrådet gir mange gode skriveråd for deg som skriver tekster på nettsider.

Verktøy

Colour Contrast Check tester om kontrasten mellom tekst (forgrunn) og bakgrunn er tilstrekkelig i følge WCAG 2.0. Verktøyet kan også gjøre PDF-er på en del kriterier.

Automatiske testverktøy:

  • WAVE fra WebAIM gir visuell tilbakemelding på tilgjengeligheten til en nettside
  • eAccessibility Checker gjør en automatisert test av 9 av i alt 38 suksesskriterier fra retningslinjene i WCAG 2.0. Kan også utføre en del tester på PDF-dokumenter.

Programmer som kan installeres i nettleseren:

Standarder og retningslinjer

Accessible Rich Internet Applications (ARIA) fra W3C er retningslinjer for tilgjengelige applikasjoner og dynamisk innhold på internett.

Enklere og mer effektiv rapportering (ELMER) er retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på internett.

Referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor peker på obligatoriske og anbefalte IT-standarder.

NS 11021 - Standard for Tilgjengelige elektroniske tekstdokumenter - Krav til utforming, oppmerking og filformater

NS 11040 - Standard for Brukermedvirkning og IKT

Noen viktige punkter fra referansekatalogen:

  • HTML skal være førstevalg for publisering av tekstdokumenter på statlige nettsider. Det er også det mest tilgjengelige formatet.

Andre anbefalte formater er PDF og ODF, selv om de ikke er like bra på tilgjengelighet som HTML: 

  • PDF (Portable Document Format) (PDF 1.4 – 1.6, PDF 1.7 (ISO 32000-1) eller PDF/A (ISO 19005-1)) og
  • ODF (OpenDocument Format) (ODF 1.1 (Oasis, februar 2007))

Det kan også publiseres i andre formater som tillegg til de obligatoriske og anbefalte formatene .


Publisert: 7. oktober 2010Sist oppdatert: 28. desember 2012
Fikk du hjelpen du trengte?
Hva savnet du?