Tilskudd

Oversikt over tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner og andre søkere.

Elektronisk søknadsprosedyre

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) går for flere av våre tilskuddsordninger over fra papirbasert til fullelektronisk søknadsprosedyre. Søknader på disse ordningene må etter dette sendes inn via Altinn. For innføring i enkel funksjonalitet kan man se våre instruksjonsvideoer for elektroniske søknadsskjemaer i Altinn: 

Du kan også gå inn på Altinn for å lære mer. Bufdir svarer ikke på spørsmål som dreier seg om problemer med Altinn. Direktoratet svarer kun på spørsmål om innhold i søknadsskjema og andre faglige spørsmål. Assistanse med Altinn kan du få hos Altinn brukerservice eller på telefon 75 00 60 00.

Utlysninger for 2015

På denne siden finner man alle tilskudd for 2015 som p.t. er utlyst.

 

Funksjonsnedsettelse

Informasjon om nytt tilskuddsregelverk 

Universell utforming

Vold

Ungdom

Barnefattigdom

Andre tilskuddsordninger

 Utgåtte ordninger

 Ressurser


Publisert: 10. november 2009Sist oppdatert: 11. desember 2009

Du er kanskje også interessert i

Våre nettsteder

 
Nettbiblioteket