Tilskudd

Oversikt over tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner og andre søkere.

Elektronisk søknadsprosedyre

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) går for flere av våre tilskuddsordninger over fra papirbasert til fullelektronisk søknadsprosedyre. Søknader på disse ordningene må etter dette sendes inn via Altinn. For innføring i enkel funksjonalitet kan man se våre instruksjonsvideoer for elektroniske søknadsskjemaer i Altinn: 

Du kan også gå inn på Altinn for å lære mer. Bufdir svarer ikke på spørsmål som dreier seg om problemer med Altinn. Direktoratet svarer kun på spørsmål om innhold i søknadsskjema og andre faglige spørsmål. Assistanse med Altinn kan du få hos Altinn brukerservice eller på telefon 75 00 60 00.

Utlysninger for 2015

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vil kunngjøre tilskudd for 2015 så snart Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er ferdige å behandle rundskriv med regelverk. Dersom du ikke finner informasjon for 2015 på sidene under her, betyr det at rundskrivet for ordningen ikke er klart. Sjekk gjerne med jevne mellomrom. Søknadsfrist på tilskuddsordninger er normalt 3 uker fra de blir kunngjort på våre nettsider.  

Her finner du oversikt over tilskuddsordninger som er utlyst for 2015.

Funksjonsnedsettelse

Informasjon om nytt tilskuddsregelverk 

Universell utforming

Vold

Ungdom

Barnefattigdom

Andre tilskuddsordninger

 Utgåtte ordninger

 Ressurser


Publisert: 10. november 2009Sist oppdatert: 11. desember 2009
Fikk du hjelpen du trengte?
Hva savnet du?
Brukerverifisering Bilde for brukerverifisering


 

Du er kanskje også interessert i

Våre nettsteder

 
Nettbiblioteket