Tilskudd

Oversikt over tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner og andre søkere.

Ny elektronisk søknadsprosedyre for tilskuddsåret 2014

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) går for flere av våre tilskuddsordninger over fra papirbasert til fullelektronisk søknadsprosedyre. Organisasjonene må etter dette sende inn søknader via Altinn. For innføring i enkel funksjonalitet kan man se våre instruksjonsvideoer for elektroniske søknadsskjemaer i Altinn: 

  

Du kan også gå inn på Altinn for å lære mer. Bufdir svarer ikke på spørsmål som dreier seg om problemer med Altinn. Direktoratet svarer kun på spørsmål om innhold i søknadsskjema og andre faglige spørsmål. Assistanse med Altinn kan du få hos Altinn brukerservice eller på telefon 75 00 60 00.

 

Funksjonsnedsettelse

Informasjon om nytt tilskuddsregelverk 

Universell utforming

Vold

Ungdom

Barnefattigdom

Andre tilskuddsordninger

 

Ressurser


Publisert: 10. november 2009Sist oppdatert: 11. desember 2009
Fikk du hjelpen du trengte?
Hva savnet du?

Du er kanskje også interessert i

Våre nettsteder

 
Nasjonalt bibliotek for barnevern og familievern