LIKEMANNSARBEID

Tilskuddsordningen skal styrke funksjonshemmedes organisasjoners arbeid med å stimulere medlemmenes innsats overfor hverandre.

Viktig informasjon om likemannstilskuddet for 2014:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har vedtatt nytt tilskuddsregelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, der størstedelen av likepersonstilskuddet nå vil inngå som del av det ordinære driftstilskuddet. Regelverket trer i kraft 1. januar 2014. Bufdir arrangerte 19. november et informasjonsmøte for alle organisasjoner som er godkjent gjennom driftstilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner. Vi har nå lagt ut oppdateringer om søknadsinformasjon og regelverk for våre tilskuddsordninger i 2014.

En ny tilskuddsordning for utvikling av likepersonsarbeid er varslet. Rammene for denne tilskuddsordningen blir avklart ila. første halvår 2014.

Likemannsarbeid ordinært

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har vedtatt nytt tilskuddsregelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, der størstedelen av likepersonstilskuddet nå vil inngå som del av det ordinære driftstilskuddet. Regelverket trer i kraft 1. januar 2014. Bufdir arrangerte 19. november et informasjonsmøte for alle organisasjoner som er godkjent gjennom driftstilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner. Vi har nå lagt ut oppdateringer om søknadsinformasjon og regelverk for våre tilskuddsordninger i 2014.

En ny tilskuddsordning for utvikling av likepersonsarbeid er varslet. Rammene for denne tilskuddsordningen blir avklart ila. første halvår 2014.

Likemannsarbeid arbeidsrettede tiltak

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har vedtatt nytt tilskuddsregelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, der størstedelen av likepersonstilskuddet nå vil inngå som del av det ordinære driftstilskuddet. Regelverket trer i kraft 1. januar 2014. Bufdir arrangerte 19. november et informasjonsmøte for alle organisasjoner som er godkjent gjennom driftstilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner. Vi har nå lagt ut oppdateringer om søknadsinformasjon og regelverk for våre tilskuddsordninger i 2014.

En ny tilskuddsordning for utvikling av likepersonsarbeid er varslet. Rammene for denne tilskuddsordningen blir avklart ila. første halvår 2014.

Kontaktpersoner i Bufdir