Tildelinger 2001 - 2013

Tilskuddsordningen ble opprettet i 1994. Bufdir overtok forvaltningen av tilskudd til lokale samlivskurs fra Barne- og familiedepartementet i 2001, og i 2006 ble også forvaltning av utviklingstiltak overført.


Publisert: 1. desember 2009Sist oppdatert: 11. desember 2009
Fikk du hjelpen du trengte?
Hva savnet du?