Tildelinger 2001 - 2014

Tilskuddsordningen ble opprettet i 1994. Bufdir overtok forvaltningen av tilskudd til lokale samlivskurs fra Barne- og familiedepartementet i 2001, og i 2006 ble også forvaltning av utviklingstiltak overført.

Oversikt over tilskuddsmottakere, hvilke beløp som er tildelt og hvilke tiltak som har fått støtte:

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2001-2005


Publisert: 1. desember 2009Sist oppdatert: 11. desember 2009
Fikk du hjelpen du trengte?
Hva savnet du?
Brukerverifisering Bilde for brukerverifisering