SOMMERLEIR FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Sommerleir for barn med nedsatt funksjonsevne

Ordningen er rettet mot organisasjoner som er godkjent under ordningen med driftstilskudd etter Regelverk om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner.

 

Utlysningen av tilskuddsmidler for 2015 er å finne her.

 

Formålet med ordningen er å styrke organisasjonenes mulighet til å gjennomføre sommerleir for barn og unge med nedsatt funksjonsevne med særskilt store hjelpebehov.

Søknadsfrist: 13. mars 2015

Fordelingen blir gjort av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, seksjon for tilskuddsforvaltning. Organisasjonene kan vente svar på søknaden i løpet av april/mai 2015. Det vil bli lagt ut en oversikt over organisasjoner som har søkt om tilskudd innen utgangen av mars, dette erstatter brev med foreløpig svar om at søknaden er mottatt.

Søkere må, i tillegg til utlysningstekst, sette seg inn i regelverket (PDF) for tilskuddsordningen.

 

 

Publisert: 3. desember 2010Sist oppdatert: 3. desember 2010

Kontaktpersoner i Bufdir