FAMILIEVERNKONTOR

Par i sofaen

Familievernet er et tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer.

Både enkeltpersoner, par og familier kan ta kontakt. Tilbudet er gratis, og det er ikke nødvendig med henvisning. For timeavtale - ta direkte kontakt med familievernkontoret der du bor - ikke med Bufdir.

De fleste kommer til familievernkontoret for rådgivning og samtaler om hverdagsproblemer, og når det er vansker, konflikter eller kriser i familien. På kontorene arbeider blant annet psykologer og sosionomer med videreutdanning i familieterapi. De ansatte i familievernet har taushetsplikt.

Publisert: 2. september 2009Sist oppdatert: 30. mai 2011

Finn kontor

Brosjyrer om familievernet

KOR: Brukermedvirkning i samarbeid mellom deg og terapeuten

KOR er et verktøy for brukermedvirkning i terapeutisk arbeid.

Logo til familienettet.no

Familienettet.no

Familienettet for familier med barn som har nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom

  • En kanal for informasjon om rettigheter, tilbud og aktiviteter
  • En kanal for å finne frem til ulike brukerorganisasjoner
  • En kanal for utveksling av erfaringer
  • En kanal for å formidle kunnskap om disse familienes hverdag