Foreldresamarbeid og samvær

Familievernet tilbyr også hjelp til å bedre foreldresamarbeidet for ekspartnere eller foreldre med felles barn som aldri har bodd sammen.

Far og sønn på tur i skogen

Forandringer i dagliglivet hos en eller begge foreldrene kan føre til at foreldrene er uenige om hva som er den beste ordningen for barnet eller barna. Dette kan for eksempel dreie seg om hvor barnet skal bo og hvordan samværet skal være.

 

For mange er dette vanskelig å finne ut av på egen hånd. Da kan familievernkontoret være til hjelp.

 

 

Foreldrene bestemmer selv hva som skal drøftes på familievernkontoret. Avtalen foreldrene blir enige om skal ta utgangspunkt i det som er best for barnet. Samværsavtalen kan for eksempel regulere hvordan man skal praktisere delt fast bosted, for eksempel ved ferier, høytidsdager og ved sykdom hos barnet/barna. Avtalen bør også inneholde en bestemmelse om når den skal evalueres. 

 

Slike avtaler er foreldrenes eiendom, og oppbevares ikke på familievernkontoret. 


Publisert: 16. november 2009Sist oppdatert: 23. januar 2014
Fikk du hjelpen du trengte?
Hva savnet du?
Brukerverifisering Bilde for brukerverifisering


 

Finn kontor