FAMILIEVERNKONTORET RINGERIKE

Familievernkontoret Ringerike

Ringerike familievernkontor tilbyr parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrudd. Tilbudene er gratis, og du trenger ikke henvisning.

Ringerike familievernkontor dekker kommunene Ringerike, Hole, Krødsherad og Modum.

Kontoret er en del av Stiftelsen Kirkens Familievern
Alle familievernkontor arbeider etter samme lover og regler.

Kontorets ansatte har kompetanse som psykolog, klinisk sosionom og familieterapeuter.

Publisert: 1. september 2009Sist oppdatert: 20. juni 2011

Kontakt oss

321 23 344

32 12 07 38

Postadresse: Postboks 177, 3502 Hønefoss

Storgata 11, 3510 Ringerike

Husk: Vær forsiktig med å sende personopplysninger på e-post.

Skal du bestille eller avlyse time, ring kontoret direkte.

 

Nettside

familievern.no/ringerike