Finn kontor

Akershus ungdoms- og familiesenter akutt

Type: Barneverninstitusjoner

Alta familievernkontor

Type: Familievernkontor
Telefon: 466 15 590
Post- og besøksadresse: Løkkeveien 43, 9510 Alta

Alta ungdomssenter

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 15 270
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Strandveien 6-14, 9511 Alta

Bergen Akuttsenter - Ungdom

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 19 010
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Kalfarveien 83, 5018 Bergen

Bergen barn- og familiesenter

Type: Sentre for foreldre og barn
Telefon: 466 19 040
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Klaus Hanssens vei 16, 5053 Bergen

Bergen beredskapshjem barn

Type: Fosterhjemstjenester
Telefon: 466 19 020
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: C. Sundtsgate 10, 5004 Bergen

Bergen og omland familiekontor

Type: Familievernkontor
Telefon: 466 19 140
Post- og besøksadresse: Bjørns gate 1, 5008 Bergen

Bergen Ungdomssenter

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 19 070
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Nedre Nattland 69, 5099 Bergen

Bjørgvin Ungdomssenter

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 19 080
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Bønesstølen 13, 5154 Bønes

Bodø ungdomshjem

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 15 290
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Rønvikveien 9 A/C, 8006 Bodø

Borg barne- og familiesenter

Type: Sentre for foreldre og barn
Telefon: 466 16 500
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Sundløkkaveien 73, 1659 Torp

Bufetat Agder barne- og familiesenter

Type: Sentre for foreldre og barn
Telefon: 466 17 930
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Vesterveien 15B, 4613 Kristiansand

Bufetat Agder behandling ungdom

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 17 730
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Vesterveien 15B, 4613 Kristiansand

Bufetat Agder og Telemark ungdomssenter akutt

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 17 740
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Schweigaardsgate 11, 3717 Skien

Bufetat Agder ungdomshjem

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 17 910
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Kirkegata 3, 4836 Arendal

Bufetat Arendal inntak og fosterhjemsrekruttering

Type: Fagteam
Telefon: 466 17 900
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Kirkegata 3, 4836 Arendal

Bufetat Buskerud barne- og familiesenter

Type: Sentre for foreldre og barn
Telefon: 466 17 820
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Wildhagensvei 17, 3019 Drammen

Bufetat Buskerud inntak og fosterhjemsrekruttering

Type: Fagteam
Telefon: 466 17 810
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Grønland 68, 3045 Drammen

Bufetat Buskerud og Vestfold ungdomssenter akutt

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 17 830
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Sundmoen næringsområde 4, 3300 Hokksund

Bufetat Buskerud ungdomshjem

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 17 840
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Sundmoen næringsområde 4, 3300 Hokksund

Bufetat Buskerud, Vestfold og Telemark behandling ungdom

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 18 300
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Anton Jensensgate 2, 3125 Tønsberg

Bufetat inntak og fosterhjemsrekruttering Molde

Type: Fagteam
Telefon: 466 17 400
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Julsundvn 49 A, Molde

Bufetat inntak og fosterhjemsrekruttering Steinkjer

Type: Fagteam
Telefon: 466 17 600
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Bomveien 3, Steinkjer

Bufetat inntak og fosterhjemsrekruttering Sør-Trøndelag

Type: Fagteam
Telefon: 466 17 510
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Prinsens gate 39, 7011 Trondheim

Bufetat inntak og fosterhjemsrekruttering Trondheim

Type: Fagteam
Telefon: 466 17 550
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Erling Skakkes gate 25, 7013 Trondheim

Bufetat inntak og fosterhjemsrekruttering Ålesund

Type: Fagteam
Telefon: 466 17 300
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Langelandsveien 17, 6010 Ålesund

Bufetat Kristiansand inntak og fosterhjemsrekruttering

Type: Fagteam
Telefon: 466 17 900
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: tordenskjoldsgt. 65, 4614 Kristiansand

Bufetat Ringerike omsorgssenter

Type: Omsorgssentre
Telefon: 466 17 850
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Storgata 11, 3510 Ringerike

Bufetat Telemark barne- og familiesenter

Type: Sentre for foreldre og barn
Telefon: 466 17 770
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Gulsetringen 313, 3742 Skien

Bufetat Telemark inntak og fosterhjemsrekruttering

Type: Fagteam
Telefon: 466 17 700
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Schweigaardsgate 11, 3717 Skien

Bufetat Telemark og Vestfold ungdomshjem

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 17 750
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Schweigaardsgate 11, 3717 Skien

Bufetat Vestfold barne- og familiesenter

Type: Sentre for foreldre og barn
Telefon: 466 18 130
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Anton Jensensgt 2, 3125 Tønsberg

Bærum omsorgssenter for barn

Type: Omsorgssentre
Telefon: 466 16 300
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Solbergveien 5, 1365 Blommenholm

Clausenengen ungdomshjem

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 19 773
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Kvalvågveien 113, 6521 Frei

Fagteam Alta

Type: Fagteam
Telefon: 466 15 300
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Altaveien 96, 9513 Alta

Fagteam Bodø

Type: Fagteam
Telefon: 466 15 600
Post- og besøksadresse: Sjøgata 3, 8006 Bodø

Fagteam Gjøvik

Type: Fagteam
Telefon: 466 16 600
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Øverbyveien 89, 2825 GJØVIK

Fagteam Hamar

Type: Fagteam
Telefon: 466 16 480
Postadresse: Bufetat Fagteam og fosterhjemtjenesten Hamar, PB 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Fredvang allè 10

Fagteam Lillestrøm

Type: Fagteam
Telefon: 466 16 800
Postadresse: Bufetat Fagteam og fosterhjemtjenesten Lillestrøm, PB 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Torget 6, 2000 Lillestrøm

Fagteam Sandvika

Type: Fagteam
Telefon: 466 16 130
Postadresse: Bufetat Fagteam og fosterhjemtjenesten Sandvika, PB 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Løkketangen 10B, 1337 Sandvika

Fagteam Sarpsborg

Type: Fagteam
Telefon: 466 16 900
Postadresse: Bufetat Fagteam og fosterhjemtjenesten Sarpsborg, PB 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Sundløkkaveien 73, 1659 Torp

Fagteam Ski

Type: Fagteam
Telefon: 466 16 360
Postadresse: Bufetat Fagteam og fosterhjemtjenesten Ski, PB 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Rådhussvingen 7, 1400 Ski

Fagteam Sortland

Type: Fagteam
Telefon: 466 15 260
Postadresse: Postboks 524, 8401 Sortland
Besøksadresse: Strandgata 16, 8400 Sortland

Fagteam Tromsø

Type: Fagteam
Telefon: 466 15 700
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Mellomveien 40C, 9007 Tromsø

Familiebaserte tenester Sunnmøre

Type: Familiebaserte tjenester
Telefon: 466 17 619
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Langelandsveien 17, 6010 Ålesund

Familiebaserte tjenester Nordmøre og Romsdal

Type: Familiebaserte tjenester
Telefon: 466 17 400
Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde
Besøksadresse: Julsundvn 49A, Molde

Familiebaserte tjenester Trøndelag Nord

Type: Familiebaserte tjenester
Telefon: 466 17 650
Post- og besøksadresse: Jernbanegata 11-13, 7600 Levanger

Familiebaserte tjenester Trøndelag Sør

Type: Familiebaserte tjenester
Telefon: 466 17 510
Postadresse: Postboks 267, 7402 Trondheim
Besøksadresse: Prinsens gate 39, 7011 Trondheim

Familiebaserte tjenester, fagteam Gjøvik

Type: Familiebaserte tjenester

Familiebaserte tjenester, fagteam Hamar

Type: Familiebaserte tjenester

Familiehjemmene i Region vest

Type: Fosterhjemstjenester
Telefon: 466 19 700
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Strandgaten 59, 5004 Bergen

Familiekontora i Sunnfjord og Sogn

Type: Familievernkontor
Telefon: 466 19 280
Post- og besøksadresse: Storehagen 1B, 6800 Førde

Familiekontoret i Aust-Agder

Type: Familievernkontor
Telefon: 370 05 780
Post- og besøksadresse: Friholmsgaten 2/4, 4836 Arendal

Familiekontoret i Nordfjord

Type: Familievernkontor
Telefon: 578 64 990
Post- og besøksadresse: Lotevegen 23, 6770 Nordfjordeid

Familiekontoret i Vest-Agder

Type: Familievernkontor

Familiekontoret i Øvre Telemark

Type: Familievernkontor
Telefon: 350 68 850
Postadresse: Postboks 12, 3836 Kviteseid
Besøksadresse: Garverivegen 12, 3850 Kviteseid

Familievernkontorene Drammen-Kongsberg

Type: Familievernkontor

Familievernkontoret Christiania torv

Type: Familievernkontor
Telefon: 232 83 940
Post- og besøksadresse: Akersgaten 2, Oslo

Familievernkontoret Enerhaugen

Type: Familievernkontor
Telefon: 466 17 010
Post- og besøksadresse: Smedgata 49 Tøyen, 0651 Oslo

Familievernkontoret for Asker og Bærum

Type: Familievernkontor
Telefon: 466 16 150
Postadresse: Postboks 178, 1300 Sandvika
Besøksadresse: Løkketangen 10A, 3. etg, 1337 Sandvika

Familievernkontoret for Haugalandet

Type: Familievernkontor
Telefon: 527 00 820
Post- og besøksadresse: Haraldsgata 98, 5528 Haugesund

Familievernkontoret Gjøvik Fagernes

Type: Familievernkontor
Telefon: 466 17 120
Post- og besøksadresse: Strandgata 17, 2815 Gjøvik

Familievernkontoret Hamar

Type: Familievernkontor
Telefon: 466 17 130
Post- og besøksadresse: Brygga 11, 2317 Hamar

Familievernkontoret Homansbyen

Type: Familievernkontor
Telefon: 466 16 660
Post- og besøksadresse: Oscars gate 20, 0352 Oslo

Familievernkontoret i Bodø

Type: Familievernkontor
Telefon: 466 15 670
Postadresse: Postboks 1052, 8001 Bodø
Besøksadresse: Storgata 4A, 8006 Bodø

Familievernkontoret i Follo

Type: Familievernkontor
Telefon: 649 14 660
Post- og besøksadresse: Idrettsveien 7, 1400 Ski

Familievernkontoret i Hallingdal

Type: Familievernkontor
Telefon: 320 81 175
Postadresse: Postboks 119, 3571 Ål
Besøksadresse: Torget 5, 3571 Ål

Familievernkontoret i Harstad

Type: Familievernkontor
Telefon: 466 15 650
Postadresse: Postboks 710, 9487 Harstad
Besøksadresse: Sjøgata 3, 9405 Harstad

Familievernkontoret i Kongsvinger

Type: Familievernkontor
Telefon: 466 17 140
Post- og besøksadresse: Gågata 5, 2211 Kongsvinger

Familievernkontoret i Kristiansund

Type: Familievernkontor
Telefon: 466 17 480
Postadresse: Postboks 853, 6501 Kristiansund
Besøksadresse: Kongens plass 5, 6509 Kristiansund

Familievernkontoret i Levanger

Type: Familievernkontor
Telefon: 466 17 680
Post- og besøksadresse: Jernbanegata 11-13, 7600 Levanger

Familievernkontoret i Mo i Rana

Type: Familievernkontor
Telefon: 751 34 880
Postadresse: Postboks 1294, 8602 Mo i Rana
Besøksadresse: Jernbanegata 4, 8622 Mo i Rana

Familievernkontoret i Molde

Type: Familievernkontor
Telefon: 466 17 490
Post- og besøksadresse: Strandgata 3, 6415 Molde

Familievernkontoret i Mosjøen

Type: Familievernkontor
Telefon: 751 14 180
Postadresse: Postboks 42, 8651 Mosjøen
Besøksadresse: Torolfs gate 3, 8656 Mosjøen

Familievernkontoret i Namsos

Type: Familievernkontor
Telefon: 466 17 690
Post- og besøksadresse: Abel M. Meyers gate 10, 7800 Namsos

Familievernkontoret i Odda

Type: Familievernkontor
Telefon: 466 19 150
Post- og besøksadresse: Røldalsveien 2, 5750 Odda

Familievernkontoret i Søndre Vestfold

Type: Familievernkontor
Telefon: 334 82 250
Postadresse: Søebergsgate 4, 3211 Sandefjord
Besøksadresse: Søebergsgate 4

Familievernkontoret i Sør-Rogaland

Type: Familievernkontor
Telefon: 515 38 150
Post- og besøksadresse: Klubbgata 5, 4013 Stavanger

Familievernkontoret i Sør-Trøndelag

Type: Familievernkontor
Telefon: 739 90 500
Post- og besøksadresse: Carl Johans gate 3, 7010 Trondheim

Familievernkontoret i Tromsø

Type: Familievernkontor
Telefon: 466 15 620
Postadresse: Postboks 1113, 9261 Tromsø
Besøksadresse: Vestregata 33, 9008 Tromsø

Familievernkontoret i Vesterålen

Type: Familievernkontor
Telefon: 466 15 660
Postadresse: Postboks 232, 8455 Stokmarknes
Besøksadresse: Markedsgata 20, 8450 Stokmarknes

Familievernkontoret i Vestfold

Type: Familievernkontor
Telefon: 466 18 180
Post- og besøksadresse: Kjelleveien 21, 3125 Tønsberg

Familievernkontoret i Øst-Finnmark

Type: Familievernkontor
Telefon: 789 95 770
Postadresse: Pasvikveien 2,9900 Kirkenes
Besøksadresse: Pasvikveien 2, 9900 Kirkenes

Familievernkontoret i Ålesund

Type: Familievernkontor
Telefon: 466 17 390
Post- og besøksadresse: Langelandsveien 17, 6010 Ålesund

Familievernkontoret Lillehammer

Type: Familievernkontor
Telefon: 466 17 150
Post- og besøksadresse: Nymosvingen 2, 2609 Lillehammer

Familievernkontoret Moss Askim

Type: Familievernkontor
Telefon: 466 17 160
Post- og besøksadresse: Henrik Gerners gate 14, 1530 Moss

Familievernkontoret Nedre Romerike

Type: Familievernkontor
Telefon: 466 16 830
Post- og besøksadresse: Torget 6, 2000 Lillestrøm

Familievernkontoret Otta

Type: Familievernkontor
Telefon: 612 30 536
Post- og besøksadresse: Storgata 21, 2670 Otta

Familievernkontoret på Finnsnes

Type: Familievernkontor
Telefon: 466 15 630
Postadresse: Postboks 298, 9305 Finnsnes
Besøksadresse: Storgata 18, 9300 Finnsnes

Familievernkontoret på Stord

Type: Familievernkontor
Telefon: 466 19 160
Postadresse: Postboks 70, 5401 Stord
Besøksadresse: Jens Hystadvegen, 5417 Stord

Familievernkontoret Ringerike

Type: Familievernkontor
Telefon: 321 23 344
Postadresse: Postboks 177, 3502 Hønefoss
Besøksadresse: Storgata 11, 3510 Ringerike

Familievernkontoret Østfold sør

Type: Familievernkontor
Telefon: 466 16 100
Post- og besøksadresse: Glemmengata 55, 1608 Fredrikstad

Familievernkontoret Øvre Romerike

Type: Familievernkontor
Telefon: 466 17 200
Postadresse: Postboks 202, 2051 Jessheim
Besøksadresse: Veiberggata 2A, 2050 Jessheim

FFT Skien

Type: FFT-team

FFT Stavanger

Type: FFT-team
Telefon: 466 19 240
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger

FFT Trøndelag Sør

Type: FFT-team
Telefon: 466 17 510
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Prinsens gate 39, 7011 Trondheim

Follo ungdoms- og familiesenter akutt

Type: Barneverninstitusjoner

Fosterheimstenesta Sogn og Fjordane

Type: Fosterhjemstjenester
Telefon: 466 19 000
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Storehagen 1B, 6800 Førde

Fosterhjemstjenesten Bergen

Type: Fosterhjemstjenester
Telefon: 466 19 000
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Bjørns gate 1, 5008 Bergen

Fosterhjemstjenesten fagteamområde Gjøvik

Type: Fosterhjemstjenester
Telefon: 466 16 610
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Kirkegata 76, 2609 Lillehammer

Fosterhjemstjenesten fagteamområde Hamar

Type: Fosterhjemstjenester
Telefon: 466 16 490
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Fredvang allè 10

Fosterhjemstjenesten fagteamområde Sandvika

Type: Fosterhjemstjenester
Telefon: 466 16 640
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Løkketangen 10 B, 1337 Sandvika

Fosterhjemstjenesten fagteamområde Sarpsborg

Type: Fosterhjemstjenester
Telefon: 466 16 900
Postadresse: Pb 134, 1701 Sarpsborg
Besøksadresse: Sundløkkaveien 73, 1659 Torp

Fosterhjemstjenesten fagteamområde Ski

Type: Fosterhjemstjenester

Fosterhjemstjenesten Fonna

Type: Fosterhjemstjenester
Telefon: 466 19 700
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Haraldsgata 94, 5528 Haugesund

Fosterhjemstjenesten i Arendal

Type: Fosterhjemstjenester

Fosterhjemstjenesten i Bodø

Type: Fosterhjemstjenester
Telefon: 466 15 450
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Sjøgata 3, 8006 Bodø

Fosterhjemstjenesten i Buskerud

Type: Fosterhjemstjenester

Fosterhjemstjenesten i Hammerfest

Type: Fosterhjemstjenester
Telefon: 466 15 420
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Sørøygata 10, 9600 Hammerfest

Fosterhjemstjenesten i Kristiansand

Type: Fosterhjemstjenester
Telefon: 466 17 900
Postadresse: Postboks 519, 4605 Kristiansand
Besøksadresse: Tordenskjolds gate 65, 4605 Kristiansand

Fosterhjemstjenesten i Stavanger

Type: Fosterhjemstjenester
Telefon: 466 19 700
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger

Fosterhjemstjenesten i Telemark

Type: Fosterhjemstjenester
Telefon: 466 17 700

Fosterhjemstjenesten i Tromsø

Type: Fosterhjemstjenester
Telefon: 466 15 430
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Mellomvegen 40C, 9007 Tromsø

Fosterhjemstjenesten i Vestfold

Type: Fosterhjemstjenester
Telefon: 466 18 100
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Anton Jenssens gate 2, 3125 Tønsberg

Fosterhjemstjenesten Sortland

Type: Fosterhjemstjenester
Telefon: 466 15 440
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Strandgata 18A, 8400 Sortland

Gilantunet Ungdomshjem

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 17 670
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: 7213 Gåsbakken

Gjøvik barnevern- og omsorgssenter

Type: Omsorgssentre
Telefon: 466 17 100
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Øverbyveien 88-104, 2825 Gjøvik

Grenland familiekontor

Type: Familievernkontor
Telefon: 355 05 870
Post- og besøksadresse: Schweigaardsgt. 11, 3717 Skien

Gullhella barne- og familiesenter

Type: Sentre for foreldre og barn
Telefon: 466 16 200
Post- og besøksadresse: Korpåsen 172, 1386 Asker

Hammerfest familievernkontor

Type: Familievernkontor
Telefon: 466 15 580
Postadresse: Postboks 538, 9615 Hammerfest
Besøksadresse: Sørøygata 10, 3 etasje, 9600 Hammerfest

Haugesund Barnevernsenter

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 19 190
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Rogalandsgata 35B, 5522 Haugesund

Hedmark ungdoms- og familiesenter akutt

Type: Barneverninstitusjoner

Hokksund MST-team

Type: MST-team
Telefon: 466 17 830
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Husafjellheimen ungdomsheim

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 17 340
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Husafjellet 6, 6009 Ålesund

Indre Finnmark familievernkontor/Sis Finnmarkku Bearassuojalanguovddas

Type: Familievernkontor
Telefon: 466 15 610
Postadresse: Postboks 72, 9735 Karasjok
Besøksadresse: Fitnudatgeaidnu 45, 9730 Karasjok

Inntak og fosterhjemsrekruttering Molde

Type: Fosterhjemstjenester
Telefon: 466 17 400
Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde
Besøksadresse: Julsundvegen 49A, 6412 Molde

Inntak og fosterhjemsrekruttering Steinkjer

Type: Fosterhjemstjenester
Telefon: 466 17 600
Postadresse: Postboks 4034, 7726 Steinkjer
Besøksadresse: Bomvegen 3, 7725 Steinkjer

Inntak og fosterhjemsrekruttering Sør-Trøndelag

Type: Fosterhjemstjenester
Telefon: 466 17 510
Postadresse: Postboks 267 Sentrum, 7402 Trondheim
Besøksadresse: Prinsens gate 39, 7011 Trondheim

Inntak og fosterhjemsrekruttering Trondheim

Type: Fosterhjemstjenester
Telefon: 466 17 550
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Erling Skakkes gate 25, 7013 Trondheim

Inntak og fosterhjemsrekruttering Ålesund

Type: Fosterhjemstjenester
Telefon: 466 17 300
Post- og besøksadresse: Langelandsveien 17, 6010 Ålesund

Inntak og oppfølging Bergen

Type: Fagteam
Telefon: 466 19 100
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Bjørns gate 1, 5008 Bergen

Inntak og oppfølging Haugesund

Type: Fagteam
Telefon: 466 19 100
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Haraldsgata 94, 5528 Haugesund

Inntak og oppfølging Sogn og Fjordane

Type: Fagteam
Telefon: 466 19 100
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Storehagen 1B, 6800 FØRDE

Inntak og oppfølging Stavanger

Type: Fagteam
Telefon: 466 19 100
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger

Ishavsbyen Ungdomssenter

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 15 770
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Ishavsveien 67, 9010 Tromsø

Jong ungdomshjem, rusbehandling

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 16 210
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Emma Hjorths vei 60, 1336 Sandvika

Karienborg ungdomsheim

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 17 620
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Okkenhaugvn 13B, 7600 Levanger

KASA Ungdomssenter - Bergen

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 19 050
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Bjørns gate 1, 5008 Bergen

Kirkens familierådgivning Biskopshavn

Type: Familievernkontor
Telefon: 552 51 150
Post- og besøksadresse: Skuldveien 2, 5043 Bergen

Kirkenær barnevern- og omsorgssenter

Type: Barneverninstitusjoner

Kollen Ungdomsbase

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 17 420
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Myrakollen 16, Vestnes

Kvammen akuttinstitusjon

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 17 590
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Melhus

Kvæfjord ungdomssenter

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 15 320
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Heimlyveien 5, 9475 Borkenes

Lamo ungdomssenter

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 15 340
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Kongsveien 47, 9350 Sjøvegan

Lierfoss ungdoms- og familiesenter omsorg

Type: Barneverninstitusjoner

MST Agder

Type: MST-team

MST Bergen

Type: MST-team
Telefon: 466 19 200
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Standgaten 59, 5004 Bergen

MST Bodø

Type: MST-team
Telefon: 466 15 480
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Havnegata 3, 8006 Bodø

MST Fonna

Type: MST-team
Telefon: 466 19 170
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Haraldsgata 94, 5528 Haugesund

MST Hammerfest

Type: MST-team
Telefon: 466 15 460
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Sørøygata 10, 9600 Hammerfest

MST Oslo

Type: MST-team

MST Stavanger

Type: MST-team
Telefon: 466 19 200
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger

MST Sunnmøre

Type: MST-team
Telefon: 466 17 330
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Sjukehusvegen 6, 6100 Volda

MST Tromsø

Type: MST-team
Telefon: 466 15 470
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Storgata 92, 9008 Tromsø

MST Trøndelag Nord

Type: MST-team
Telefon: 466 17 635
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Jernbanegt. 11-13, 7600 Levanger

MST Trøndelag Sør

Type: MST-team
Telefon: 466 17 605
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Prinsensgt. 39, Trondheim

MST Vestfold Team 1 og 2

Type: MST-team

Multisystemisk terapi-team Gjøvik

Type: MST-team
Telefon: 466 16 600
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Øverbyvegen 89, 2825 Gjøvik

Multisystemisk terapi-team Hamar

Type: MST-team
Telefon: 466 16 480
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Fredvarng allè 10

Multisystemisk terapi-team Lillestrøm/Sandvika

Type: MST-team
Telefon: 466 16 130
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Torvet 6, oppgang A i 4. etg , 2000 Lillestrøm

Multisystemisk terapi-team Sarpsborg

Type: MST-team
Telefon: 466 16 900
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Sundløkkaveien 73, 1659 Torp

Multisystemisk terapi-team Ski

Type: MST-team
Telefon: 466 16 390
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Rådhussvingen, 1400 Ski

Narvik familievernkontor

Type: Familievernkontor
Telefon: 466 15 640
Post- og besøksadresse: Fagernesveien 3, 8514 Narvik

Orkdal barnevernsenter

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 17 660
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Ljåmovegen 10, Fannrem

Ranheim Vestre

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 17 540
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Peder Myhres veg 16, 7054 Ranheim

Region Midt-Norge

Type: Regionkontor
Telefon: 466 17 500
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Nordre gate 12, Trondheim

Region nord

Type: Regionkontor
Telefon: 466 15 500
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Betongveien 2, 9515 Alta

Region sør

Type: Regionkontor
Telefon: 466 18 000
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Olav Trygvasonsgate 4, 3125 Tønsberg

Region vest

Type: Regionkontor
Telefon: 466 19 300
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Strandgaten 59, 5004 Bergen

Region øst

Type: Regionkontor
Telefon: 466 16 000
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Pilestredet 27, 0164 Oslo

RVTS-Sør

Type: Andre kontor
Telefon: 926 94 100
Post- og besøksadresse: RVTS Sør, Sørlandet Kunnskapspark, Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand

Røvika ungdomssenter

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 15 350
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Røvik 8, 8200 Fauske

Sandnes ungdomssenter

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 18 900
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Mindeveien 6A, 4327 Sandnes

Sarpsborg ungdoms- og familiesenter, behandling

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 16 940
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Kurlandveien 12, 1727 Sarpsborg

Seljelia barne- og familiesenter

Type: Sentre for foreldre og barn
Telefon: 466 16 630
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Marmorveien 23, 2818 Gjøvik

Senter for familiebasert behandling fagteamområde Sarpsborg

Type: Familiebaserte tjenester
Telefon: 466 16 900
Postadresse: Postboks 71, 1701 Sarpsborg
Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, 1706 Sarpsborg

Senter for foreldre og barn i Molde

Type: Sentre for foreldre og barn
Telefon: 466 17 363
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Administrasjon, Sped og småbarnteam og PMTO: Julsundvegen 49A, 3.etasje. Døgnavdelingen: Bastian Widths gate 11, Molde

Silsand ungdomshjem

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 15 360
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Hallveien 13, 9303 Silsand

Skjoldvegen Barnevernsenter

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 551 17 170
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Skjoldvegen 51, 5221 Bergen

Sogn og Fjordane barn og familiesenter

Type: Sentre for foreldre og barn
Telefon: 466 19 260
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Svanehaugvegen 3, 6812 Førde

Sogn og Fjordane ungdomssenter, avd. Bregnetunet

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 18 800
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Bregnetunet 15, 6812 Førde

Sogn og Fjordane ungdomssenter, avd. Meltunet

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 19 270
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Sophus Lie-vegen 9, 6770 Nordfjordeid

Sogndal ungdomssenter

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 19 250
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Rødstokken 16, 6856 Sogndal

Solbakken barne- og familiesenter

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 15 370
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Solbakken 12, 9006 Tromsø

Sollia barnehjem

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 15 380
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Idrettsveien 5, 8400 Sortland

Spillumheimen ungdomsheim

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 17 630
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Spillum

Stavanger Akuttsenter - Ungdom

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 19 180
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Kompani Linges vei 23, 4045 Hafrsfjord

Stavanger Barnevernsenter

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 19 220
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger

Stavanger og Fonna barn- og familiesenter

Type: Sentre for foreldre og barn
Telefon: 466 19 240
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger

Stiftelsen Bjørgvin Familierådgivning

Type: Familievernkontor
Telefon: 553 10 542
Post- og besøksadresse: Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Stjørdal Ungdomssenter

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 17 570
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Kirkevegen 33, Stjørdal

Storbuan ungdomshjem

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 17 610
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Skubbholtvn 14, Løkken Verk

Storåsen barne- og familiesenter

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 15 390
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Leland, 8890 Leirfjord

Sunnmørsheimen akutt- og ungdomsheim

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 17 320
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Sjukehusvegen 6, Volda

Tromsø ungdomssenter

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 15 410
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Håkøyvegen 339, 9105 Kvaløya

Ungdomsfamiliene i Akershus

Type: Fosterhjemstjenester
Telefon: 466 16 400
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Rådhussvingen 7, 1400 Ski

Vadsø Ungdomssenter

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 15 280
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Grensen 7, 9800 Vadsø

Vestfold inntak og fosterhjemsrekruttering

Type: Fagteam
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Vestlundveien Ungdomssenter

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 16 469
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Vestlundveien 22A, 5145 Fyllingsdalen

Vikhovlia akuttsenter

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 17 560
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Vikhovlia 1400, 7560 Vikhammer

Viktoria Familiesenter

Type: Sentre for foreldre og barn
Telefon: 466 17 530
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Østmarkveien 26D, 7040 Trondheim

Yttrabekken ungdomshjem

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 15 400
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Brennstadmoen 23, 8614 Mo i Rana

Østfold ungdoms- og familiesenter, omsorg

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 16 920
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Alfheimveien 6, 1779 Halden

Ås ungdomssenter, behandling

Type: Barneverninstitusjoner
Telefon: 466 16 420
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Solfallsveien 27, 1430 Ås