OPPLÆRING FOR FAGPERSONAR

Tilbod om opplæring i Program for helsestasjon og ICDP-programmet

For deg som vil bruke programmet i jobben din.

Kontakt oss

Programansvarleg i Bufdir

Grete Flakk, seniorrådgjevar, telefon 466 15 158

Relatert innhold

Brosjyrer og hefte