Kurs og konferanser

Kurs for foreldre

Kurs for fagfolk

Tidligere konferanser

Kommende konferanser
Tittel Dato Sted
Krisesentertilbudet i kommunene - lansering av ny evalueringsrapport 2. februar 2015 10.30 - 12.30 Bufdir, Auditoriet, 1. etg. Stensberggaten 27, 0170 Oslo
Nord-Norge: Samlivskurs for par med barn med nedsatt funksjonsevne og/eller kronisk sykdom 13. februar 2015 09.00 - 11. oktober 2015 15.00 Alta, Nyvågar og Longyearbyen
Publisert: 29. juli 2010Sist oppdatert: 18. november 2010

Presentasjoner fra konferanser

Her har vi samlet presentasjoner fra avsluttede konferanser.

Fylkesvise dialogkonferanser 2015

Som en del av en større satsing for å bedre utdanningssitasjonen møtes nå skole og barnevern i fylkesvise dialogkonferanser.