Lhbt.no er en ressursside for deg som søker kunnskap om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner og deres levekår. Siden driftes av LHBT-senteret, myndighetenes eget kunnskapssenter for seksuell orientering og kjønnsidentitet. Lhbt.no skal bidra til inkludering og likestilling av lhbt-personer i offentlige tjenester, forskning og arbeidsliv.  For personlige forespørsler kan du kontakte en av interesseorganisasjonene.

Søk etter litteratur

I litteratursøket finner du forskningsartikler, rapporter, utredninger og annen litteratur med lhbt-tematikk. Du kan søke i fritekst, eller benytte deg av hurtigsøk til høyre. Litteraturbasen er under oppbygning, men målet er å på sikt ha all norsk, og etterhvert nordisk, forskning på lhbt-feltet.

LHBT-senteret om...

Hva er LHBT?

Hva er LHBT?

LHBT er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Det er et samlebegrep for disse minoritetsgruppene, og brukes oftest som forstavelse; for eksempel lhbt-personer, lhbt-perspektiv og lhbt-forskning. Les mer

Skeiv fritid og homoidrett

Skeiv fritid og homoidrett

Lesbiske, homofile og bifile skiller seg lite fra heterofile når det gjelder hva de gjør i fritiden og hvor aktive de er i idrett. Vi vet imidlertid ikke så mye om hvordan lhbt-personer opplever fritiden. Les mer

Arbeidsliv uten diskriminering - arbeidgivers plikter

Arbeidsliv uten diskriminering - arbeidgivers plikter

Det nye diskrimineringsvernet skal sikre et inkluderende arbeidsliv, også for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT). Kjenner du loven godt nok til myndighetsutøvelse uten diskriminering? Hvordan jobber virksomheten aktivt for å tilby likeverdige offentlige tjenester? Les mer

En lhbt-skole?

En lhbt-skole?

De fleste oppdager sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet i løpet av skoletiden. Både grunnskoleog videregående skole blir derfor viktige arenaer for identitetsarbeid. Om elevene velger å være åpne om sine følelser eller identitet er selvsagt opp til den enkelte. Men det er opp til den som er ansatt i skolen å bidra til at det føles greit å være seg selv. Les mer

Litteraturtips: Ungdom, seksualitet og seksuell orientering

Litteraturtips: Ungdom, seksualitet og seksuell orientering

Er du lærer og trenger tips om hvordan du kan inkludere seksuell orientering og kjønnsidentitet i seksualundervisningen på en god måte? Vil du snakke med unge om homofobisk mobbing eller bruk av internett og nettvett?  Er du usikker på hvordan du skal bringe temaet seksuell orientering på banen eller hva du kan gjøre når du mistenker at en ung person er utsatt for seksuelle overgrep? Her får du... Les mer

Vold, diskriminering og rettslig stilling

Vold, diskriminering og rettslig stilling

Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner har enkelte særegne utfordringer knyttet til diskriminering og vold. For å sikre gruppens rettigheter har lhbt-personer et spesielt vern i lovverket. Les mer

Miniguide om inkluderende språk

Miniguide om inkluderende språk

Hvilke ord og begreper skal vi bruke? Er det uttrykk som blir oppfattet som krenkende og nedvurderende? Dette er spørsmål mange stiller seg når temaer som seksuell orientering eller kjønnsidentitet kommer opp på jobben eller i privatlivet. Her er noen enkle råd for hvordan man sørger for å ha et inkluderende og ikke-stigmatiserende språk i møte med enkeltpersoner og grupper. Les mer

Gå til Bufdir