Lhbt.no er en ressursside for deg som søker kunnskap om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner og deres levekår. Siden driftes av LHBT-senteret, myndighetenes eget kunnskapssenter for seksuell orientering og kjønnsidentitet. Lhbt.no skal bidra til inkludering og likestilling av lhbt-personer i offentlige tjenester, forskning og arbeidsliv.  For personlige forespørsler kan du kontakte en av interesseorganisasjonene.

Søk etter litteratur

I litteratursøket finner du forskningsartikler, rapporter, utredninger og annen litteratur med lhbt-tematikk. Du kan søke i fritekst, eller benytte deg av hurtigsøk til høyre. Litteraturbasen er under oppbygning, men målet er å på sikt ha all norsk, og etterhvert nordisk, forskning på lhbt-feltet.

LHBT-senteret om...

Hva er LHBT?

Hva er LHBT?

LHBT er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Det er et samlebegrep for disse minoritetsgruppene, og brukes oftest som forstavelse; for eksempel lhbt-personer, lhbt-perspektiv og lhbt-forskning. Les mer

LHBT i lovverket: Diskrimineringsvern

LHBT i lovverket: Diskrimineringsvern

Lhbt-personer er sikret  vern mot diskriminering. Den nye loven som gir vern på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk trådte i kraft 1. januar 2014. Les mer

Miniguide om inkluderende språk

Miniguide om inkluderende språk

Hvilke ord og begreper skal vi bruke? Er det uttrykk som blir oppfattet som krenkende og nedvurderende? Dette er spørsmål mange stiller seg når temaer som seksuell orientering eller kjønnsidentitet kommer opp på jobben eller i privatlivet. Her er noen enkle råd for hvordan man sørger for å ha et inkluderende og ikke-stigmatiserende språk i møte med enkeltpersoner og grupper. Les mer

LHBT i forskningen

LHBT i forskningen

Siden oppstarten i 2011 har LHBT-senteret satt i gang og fulgt opp en rekke forskningsprosjekter og forskningsoppsummeringer. De fleste av disse har vært finansiert gjennom tiltak i Regjeringens handlingsplan for bedre livskvalitet blant lhbt-personer . Her er en kort beskrivelse av hva slags forskning senteret har vært involvert i. Les mer

LHBT i lovverket: Retten til et familieliv

LHBT i lovverket: Retten til et familieliv

Det finnes mange lesbiske, homofile, bifile og transpersoner som ønsker å gifte seg eller få barn. I denne artikkelen finner du mer informasjon om retten til familieliv, inkludert retten til å gifte seg. Les mer

Gå til Bufdir