To brosjyrer om tvangsekteskap - til ungdom og til foreldre

Brosjyrene gir råd og veiledning til ungdom og foreldre. Finnes på ni språk.

Som en del av arbeidet med regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap (2008 – 2011), er det utviklet to informasjonsbrosjyrer om tvangsekteskap, en rettet mot ungdom og en rettet mot foreldre. Brosjyrene er et samarbeid mellom og gis ut av fem direktorater i fellesskap: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Helsedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Politidirektoratet (POD) og Utlendingsdirektoratet (UDI).

Brosjyre til ungdom

Brosjyren til ungdom inneholder aktuelle case, informasjon om lover og rettigheter, om psykisk press og tvang overfor unge, om regler for ekteskap som inngås i utlandet og om mulige forholdsregler ved utenlandsreiser.  Brosjyren gir også en oversikt over hvor man kan søke hjelp, både i Norge og hvis man oppholder seg i utlandet.

Brosjyre (PDF) til ungdom finner du her: Norsk, Engelsk, Arabisk, Farsi, Pashto, Somali, Sorani, Tyrkisk, Urdu

Papirutgave av brosjyren kan bestilles her.

Brosjyre til foreldre

Brosjyren til foreldre inneholder aktuelle case, informasjon om lover og rettigheter knyttet til ekteskap i Norge og regler for anerkjennelse av ekteskap inngått i utlandet. Brosjyren legger særlig vekt på foreldres ansvar for god kommunikasjon med barna. Man finner også en liste over instanser hvor foreldre kan få råd og veiledning.

Brosjyre (PDF) til foreldre finner du her: Norsk, Engelsk, Arabisk, Farsi, Pashto, Somali, Sorani, Tyrkisk, Urdu.

Papirutgave av brosjyren kan bestilles her


Publisert: 20. september 2011Sist oppdatert: 20. september 2011
Fikk du hjelpen du trengte?
Hva savnet du?
Brukerverifisering Bilde for brukerverifisering