Bo- og støttetilbud til unge over 18 år

Bufdir har ansvar for å etablere et bo- og støttetilbud til ungdom over 18 år som er utsatt for tvangsekteskap eller annen æresrelatert vold.

Det skal etableres mellom 20 og 30 boliger fram til 2011. Utvalgte kommuner har ansvar for drift av hvert enkelt tilbud, mens Kompetanseteamet mot tvangsekteskap koordinerer tilbudet og tildeler bolig.

Målgruppe

Bo- og støttetilbudet er rettet mot ungdom over 18 år utsatt for tvangsekteskap, trusler om tvangsgifte eller annen æresrelatert vold. Ungdom i konflikt med familien på grunn av seksuell legning hører også med i målgruppen. Vedkommende må ha behov for et skjermet botilbud og være egnet til å dra nytte av tilbudet. Boligene er tilpasset både kvinner, menn og par. I begrenset grad er det også mulig å gi et tilbud til enslige med barn.

Støttetilbud

Erfaring viser at utsatte ungdommer ofte har behov for mye støtte og oppfølging. Kommunene der boligene ligger har derfor ansatt personell med ansvar for støtte og oppfølging av den enkelte beboer. Det legges stor vekt på å gi beboerne psykososial bistand, og det er høyt fokus på sikkerhet. Målet er at tilbudet skal være tilpasset den enkelte beboers behov. Alle boligene har vært gjenstand for en grundig sikkerhetsvurdering av politiet, og individuelle sikkerhetstiltak er en del av støttetilbudet. Boligene er lokalisert i ulike deler av landet.


Publisert: 18. november 2009Sist oppdatert: 22. november 2010
Fikk du hjelpen du trengte?
Hva savnet du?
Brukerverifisering Bilde for brukerverifisering


 

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap har ansvar for tildeling av bolig til unge over 18 år.

Teamet har oversikt over ledig kapasitet

Telefon: 478 09 050 (08.00-16.00)

E-post: kompetanseteamet@imdi.no

Nettside: http://www.imdi.no/

Relatert innhold

Mer om botilbudet fra Imdi