Bo- og støttetilbud til unge under 18 år

Bufetats regioner har etablert botilbud i regi av barnevernet til unge under 18 år som enten står i fare for eller er blitt gift eller som er utsatt for annen æresrelatert vold. Målgruppen er barn og unge under 18 år, både jenter og gutter.

Botilbudene omfatter plassering i tilrettelagte tiltak som barnevernsinstitusjoner, beredskapshjem eller statlige familiehjem (fosterhjem). Botilbudene skal gi den unge hjelp og støtte, inkludert nødvendig beskyttelse. Politiet godkjenner botilbudets sikkerhet og foretar individuelle sikkerhetsvurderinger. Sikkerhetstiltak kan for eksempel være plassering på sperret adresse.

Botilbudene er tilrettelagt for å ivareta unges særlige behov når det gjelder belastninger som følge av æreserelatert vold. Personalet har derfor kunnskap om ulike oppdragelsesformer, psykisk og fysisk press, innsikt i kontrollmekanismer, etc.

Plassering i botilbudene

Bufetats fagteam foretar plassering i institusjon/døgntiltak.

Enkelte fagteam har ansvar for plassering i disse botilbudene. Andre fagteam som får henvendelser om behov for plassering i slike tiltak, tar kontakt med det fagteamet som har ansvar for plassering i regionen. Hvis sikkerhetsvurderinger tilsier at det er nødvendig å plassere den unge i en annen region, kontaktes fagteamet i regionen hvor den unge anbefales plassert.


Publisert: 15. september 2010Sist oppdatert: 22. november 2010
Fikk du hjelpen du trengte?
Hva savnet du?
Brukerverifisering Bilde for brukerverifisering


 

Kontaktinformasjon

Følgende fagteam et særlig ansvar for plassering i botilbudene i regionene: