ADOPSJON

Formålet med adopsjon er å gi et godt og varig hjem til et barn som ikke kan bli tatt hånd om av sine biologiske foreldre.

Adopsjon innebærer at den som blir adoptert får samme rettslige status som om den adopterte skulle ha vært adoptivforeldrenes biologiske barn.

Oversikt og påmelding til adopsjonsforberedende kurs  - for adopsjonssøkere

Bufetat overtar utredningsansvaret i adopsjonssaker fra 1. februar 2015
F.o.m. 1. februar 2015 overføres ansvaret for å utrede adoptivsøkere fra kommunene til Bufetat. Dette betyr at søknader om forhåndssamtykke til adopsjon fra utlandet og søknader om adopsjon av barn født i Norge etter denne datoen skal sendes til Bufetats regionkontor.

Kontakt oss

E-post: post@bufdir.no

Telefon: 466 15 000

Telefaks: 22 98 01 06

Postadresse: Bufdir, Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Finn kontor

Finn ditt regionkontor:

Adopsjonsforberedende kurs

Bufdir tilbyr kurs for førstegangs adopsjonssøkere i hele landet.